Monthly Archives: February 2022

Kalendarz ekonomiczny, dane makro, banki Investing com

Contents Forex depozyt Brokerzy Forex Forex Trading Jak obliczyć depozyt zabezpieczający forex? Charakterystyka rynku Forex Analiza fundamentalna bazuje na ocenie politycznych oraz ekonomicznych ryzyk, które mogą wpłynąć na notowania walut. Mowa tu o raportach z rynku pracy, polityce fiskalnej i monetarnej, zmianie stóp procentowych oraz obecnych i przyszłych prognoz odnośnie inflacji i jej celu. Wstęp […]