Category Archives: Forex Trading

Kalendarz ekonomiczny, dane makro, banki Investing com

Contents Forex depozyt Brokerzy Forex Forex Trading Jak obliczyć depozyt zabezpieczający forex? Charakterystyka rynku Forex Analiza fundamentalna bazuje na ocenie politycznych oraz ekonomicznych ryzyk, które mogą wpłynąć na notowania walut. Mowa tu o raportach z rynku pracy, polityce fiskalnej i monetarnej, zmianie stóp procentowych oraz obecnych i przyszłych prognoz odnośnie inflacji i jej celu. Wstęp […]

How to read and use accumulation distribution trading indicator

Contents Accumulation/Distribution Indicator (A/D): What it Tells You How to Use the Accumulation/Distribution Indicator Mutual Funds and Mutual Fund Investing – Fidelity Investments How to read an accumulation distribution chart Volume Price Trend Indicator: Full Guide The orange line is the stock price variation over the period, and the grey line is the A/D line […]